HeLVI          
           
Varsinainen toiminta     Budjetti Toteuma Budjetti
      2019 2019 2020
Tiedotus (HeLVIn lehti)          
Tuotot         10 000,00 €      13 470,00 €      11 000,00 €
Kulut     -     9 000,00 € -   11 736,19 € -   10 000,00 €
Yhteensä            1 000,00 €        1 733,81 €        1 000,00 €
           
Koulutus          
Tuotot                       -   €                    -   €                   -   €
Kulut                       -   €                    -   €                   -   €
Yhteensä                       -   €                    -   €                   -   €
           
Vapaa-aika (tapahtumat ja kuukausitapaamiset)          
Tuotot            3 500,00 €        2 373,00 €        7 500,00 €
Kulut     -     8 000,00 € -      4 811,83 € -   12 000,00 €
Yhteensä     -     4 500,00 € -      2 438,83 € -     4 500,00 €
           
Opiskelijat (tapahtumat ja stipendit)          
Tuotot                       -   €                    -   €                   -   €
Kulut     -     2 000,00 € -      1 613,16 € -     2 000,00 €
Yhteensä     -     2 000,00 € -      1 613,16 € -     2 000,00 €
           
Kokouskulut (hallitus ja liittokokous)          
Tuotot                       -   €                    -   €                   -   €
Kulut     -     3 500,00 € -      4 984,40 € -     4 000,00 €
Yhteensä     -     3 500,00 € -      4 984,40 € -     4 000,00 €
           
Hallinto ja kirjanpito ( sekä huomionosoitukset ja pankkikulut)      
Kulut     -     1 000,00 € -      1 549,79 € -     1 500,00 €
Yhteensä     -     1 000,00 € -      1 549,79 € -     1 500,00 €
           
Varsinainen toiminta     -   10 000,00 € -      8 852,37 € -   11 000,00 €
           
Varainhankinta          
Jäsenmaksut         10 000,00 €        9 416,50 €      10 000,00 €
Yhteistoimintajäsenten vuosimaksut                1 000,00 €
               11 000,00 €
TULOS ENNEN RAHOITUSERIÄ                       -   €           564,13 €                   -   €