Helsingin seudun LVI-yhdistys ry                                                                       

HeLVI           

TOIMINTASUUNNITELMA 2021

Toiminta

Toiminnan painopistealueet tulevat olemaan tuotekoulutukset, ekskursiot, sosiaaliset tapahtumat ja osallistuminen SuLVI:n toimintaan. Syys- ja kevätkokoukset järjestetään sääntöjen mukaisesti ja muita yhteisiä tilaisuuksia jäsenten aloitteiden perusteella. Yhteistyötä pääkaupunkiseudun muiden LVI-yhdistysten kanssa jatketaan edelleen.

Toimintaan voi vaikuttaa Korona-epidemiatilanne. Eli esimerkiksi tilaisuuksien järjestämiseen tai tilaisuuksien osallistumismääriin vaikuttaa kulloisetkin Suomen hallituksen tai paikallisten viranomaisten ohjeistukset.

Hallitus

Hallitus huolehtii yhdistyksen sääntömääräisistä tehtävistä ja lisäksi hallitus nimeää vastuuhenkilöt keskuudestaan. Hallitus päättää järjestettävistä tapahtumista sekä koordinoi yhteistyötä SuLVI:n ja pääkaupunkiseudun LVI-yhdistysten kanssa. Jäsenet voivat esittää hallitukselle omia ehdotuksia järjestettävistä tapahtumista.

Koulutus (excursiot, tuotekoulutukset kk-tapaamisten yhteydessä)

Yhdistys järjestää jäsenille tuotekoulutustilaisuuksia kuukausitapaamisten yhteydessä. Myös erillisiä koulutustilaisuuksia ajankohtaisista aiheista on mahdollista järjestää. Tuotekoulutustilaisuuksia pyritään järjestämään yhteensä 2-5 kpl. SuLVI järjestää tarvittavia ammatillisia koulutustilaisuuksia jäsenistölle.

Tiedotus (HeLVI-lehti, helvi.net, facebook jne…)

Tiedotuslehti ilmestyy viisi kertaa vuodessa värillisenä ja rinnalla ilmestyy sama lehti nettiversiona. Tiedotukseen käytetään aktiivisesti www.helvi.net ja HeLVI:n Facebook palvelua. Lisäksi tiedotus seuraa muitakin sosiaalisia medioita, joissa käydään keskustelua, kerrotaan tapahtumista ja jaetaan informaatiota jäsenille. Jäsenille on myös perustettu Whatsapp-ryhmä, johon voi liittyä. Whatsapp-ryhmässä voi keskustella niin yhdistyksen kuin myös ammatillisista asioista.

Vapaa-aika (pikkujoulut, messumatkat jne…)

Yhdistys järjestää monipuolisesti sosiaalisia tapahtumia jäsenten ja yhteistyökumppanien ehdotusten perusteella. Tavoitteena on järjestää tapahtumia 1-3 kpl kevätkaudella ja 1-3 kpl syyskaudella. Syksyltä 2020 peruuntunut HeLVI:n 90v-juhla pyritään järjestämään keväällä 2021.

Opiskelijat (HeLVI Nuoret)

HeLVI Nuoret järjestää suunniteltua toimintaa ja jäsenhankintaa Aalto-yliopiston ja Metropolian kanssa. LVI-alan opiskelijoille pyritään järjestämään tilaisuuksia erilaisten aktiviteettien parissa, jotka toimivat samalla rekrytilaisuuksina. Tavoitteena on kasvattaa aktiivisten opiskelijajäsenien määrää (nyt n. 20 jäsentä). HeLVI Nuoret toiminnasta tehdään erillinen toimintasuunnitelma, jonka hallitus hyväksyy. Lisäksi hallitus voi harkintansa mukaan myöntää opiskelijastipendejä.

Talous

Toiminta rahoitetaan pääasiassa jäsenmaksuilla. Jäsenmaksu vuonna 2021 on 25 euroa.

Lisäksi pyritään hankkimaan LVI-alan yritysten joukosta yhteistoimintajäseniä, joiden vuotuinen maksu on 100 €. Yhteistoimintajäsenet saavat näkyvyyttä yhdistyksen tiedotuslehdessä ja nettisivuilla.

20.11.2020

HeLVI:n hallitus