Helsingin Seudun LVI-yhdistys HeLVI ry:n

 

VUOSI-/TOIMINNANKERTOMUS VUODELTA 2020

  

Hallitus

Tom Hult                           Puheenjohtaja

Marko Polvi                      Varapuheenjohtaja

Ville Matveinen                Sihteeri

Eveliina Junkkari              Jäsen/Talous

Behre Aslan                      Jäsen/ Päätoimittaja/Tiedottaja

Valtteri Viitikko                  Jäsen/Opiskelijat

Mikko Hiltunen                  Jäsen/Vapaa-aika

Mikko Suhonen                 Jäsen/Nuorisoasiat

Esa Haavisto                     Jäsen

HeLVI:n hallitus kokoontui vuoden aikana 5 kertaa.

Kirjanpitoa on hoitanut M-L Malinen. Vuoden 2020 toiminnantarkastaja on Mikko Liljeberg ja

varalla Isto Hietanen.

Sääntömääräiset kokoukset

SuLVI:n liittovaltuuston vuosikokokous pidettiin etäkokouksena Teams:ssa 6.11.2020 ja kokoukseen osallistui 9 valtuutettua. HeLVI:ä kokouksessa edustivat:

Mikko Hiltunen

Marko Polvi

Eveliina Junkkari

Tom Hult

Ville Matveinen

Ilkka Ilomäki

Esa Haavisto

Behre Aslan

Valtteri Viitikko

Yhdistyksen kevätkokous pidettiin korona epidemiasta johtuvista syistä vasta 11.9.2020 Bottalla Chydenius-kabinetissa ja syyskokous 20.11.2020 Hotelli Tapiola Gardenissa sekä etäkokouksena Teamsissa. Syyskokouksen pitämiseen osittain etänä vaikutti kokouksen ajankohdan korona-epidemian kokoontumisrajoitukset.

HeLVI:n muita tapahtumia 2020 (myös PK-seudun yhteiset tapahtumat)

17.1.2020      Excursio ETS-Nordin tehtaille Tallinnaan (PK-seudun yhteinen)

21.1.2020      Hallituksen vaihtokokous

11.3.2020      Geberit-excursio

11.9.2020      Kevätkokous

6.11.2020      SuLVI:n liittokokous        

20.11.2020    Syyskokous

Toiminta

Yhdistyksen toimintaan ja tapahtumiin vaikutti vuonna 2020 suuresti maassamme ja maailmalla jyllännyt Korona-epidemia ja siitä johtuvat kokoontumisrajoitukset. HeLVI on toiminnassaan pyrkinyt toteuttamaan Suomen hallituksen sekä viranomaisten ohjeita ja määräyksiä mm. kokoontunmisrajoitusten ja henkilösuojausten osalta, jotta jäsenistön terveysturvallisuus toteutuu mahdollisimman hyvin.

Koulutus

Hallituksen linjauksen mukaisesti omia koulutustilaisuuksia ei järjestetty. Koulutustilaisuuksien sijaan normaalisti järjestettäviä kuukausitapaamisia, joissa oli esillä ajankohtaista tuotetietoa eri yritysten esitteleminä, ei Korona-rajoitusten vuoksi voitu pitää. HeLVI:n jäsenent ovat osallistuneet muiden pääkaupunkiseudun yhdistysten järjestämille excursioille.

HeLVI:n jäsenille oli yhteensä 4 tapahtumaa/tilaisuutta vuoden 2020 aikana.

Opiskelijat

Hallituksen nuoremmat jäsenet olivat aktiivisesti mukana opiskelijoiden toiminnassa ja rekrytoi useita opiskelijoita HeLVI:n jäseniksi. Lisäksi nuoret järjestivät yhteistapaamisia ja illanviettoja esimerkiksi erilaisten peli-iltojen muodossa. Painopisteenä oli myös saada nuoria mukaan yhdistyksen aktiiviseen toimintaan, mikä Korona-epidemian vuoksi oli haastavaa.

Korona-epidemia vaikutti myös opiskelijoiden jäsenhankintaa siten, että opiskelijoiden rekrytointisaunailtaa ei voitu syksyllä järjestää.

Vapaa-aika

Vapaa-ajan toiminta oli korona epidemian vuoksi lähes keskeytyksissä. Nuoret järjestivät vuoden aikana joitakin kokoontumisia sekä etäkokoontumisia. Juuri ennen korona-rajoitusten voimaantuloa ehdittiin järjestää Geberit-excursio.

Syksylle 2020 suunniteltu HeLVI 90v-juhlat jouduttiin siirtämään vuodelle 2021.

Tiedotus

Tiedotuslehti ilmestyi viisi kertaa. Päätoimittajana toimii Behre Aslan. Behren apuna lehden julkaisussa on edelleen Kirsi Keskihannu. Osasta pääkirjoituksista ja artikkeleista ovat vastanneet HeLVI:n jäsenet. HeLVI:llä on käytössään HeLVI.net sivusto, jonka avulla on jatkettu tiedotusta. Lisäksi HeLVI:llä on omat Facebook-sivustot ja Whatsapp-ryhmiä, josta jäsenistö saa tietoa yhdistyksen toiminnasta.

Talous

Eveliina Junkkari toimi taloudenhoitajana. Vuoden 2020 tilikauden kokonaistulos oli 9 688,25 €. Tilikauden suurta ylijäämää selittää Korona-tilanne eli erilaisia tilaisuuksia oli mahdotonta järjestää. Lisäksi vuoden 2020 liittokokous järjestettiin etäkokouksena, jolloin liittokokouskuluja ei tullut.  

Hallituksen ehdotus on, että voitto kirjataan omaan pääomaan.

Muuta

Yhdistyksen toimintaa vuonna 2020 leimasi maailmanlaajuinen Korona-epidemia eli vuoden 2020 toimintasuunnitelmaa ei voitu toteuttaa ajatellulla ja kirjatulla tavalla.

Jäsenmäärä

Vuoden 2020 lopussa HeLVI:n jäsenmäärä oli 740 eli vähennystä vuodesta 2019 on 82 jäsentä.

 

Helsingin seudun LVI-yhdistys HeLVI ry:n hallituksen puolesta

Puheenjohtaja Tom Hult