HeLVI          
           
Varsinainen toiminta     Budjetti Toteuma Budjetti
      2020 2020 2021
Tiedotus (HeLVIn lehti)          
Tuotot         11 000,00 €      11 630,00 €      11 500,00 €
Kulut     -   10 000,00 € -      9 272,15 € -   10 000,00 €
Yhteensä            1 000,00 €        2 357,85 €        1 500,00 €
           
Koulutus          
Tuotot                       -   €                    -   €                   -   €
Kulut                       -   €                    -   €                   -   €
Yhteensä                       -   €                    -   €                   -   €
           
Vapaa-aika (tapahtumat ja kuukausitapaamiset)          
Tuotot            7 500,00 €           265,00 €        7 500,00 €
Kulut     -   12 000,00 € -         240,00 € -   12 000,00 €
Yhteensä     -     4 500,00 €             25,00 € -     4 500,00 €
           
Opiskelijat (tapahtumat ja stipendit)          
Tuotot                       -   €                    -   €                   -   €
Kulut     -     2 000,00 € -         611,88 € -     2 000,00 €
Yhteensä     -     2 000,00 € -         611,88 € -     2 000,00 €
           
Kokouskulut (hallitus ja liittokokous)          
Tuotot                       -   €                    -   €                   -   €
Kulut     -     4 000,00 € -         712,20 € -     4 000,00 €
Yhteensä     -     4 000,00 € -         712,20 € -     4 000,00 €
           
Hallinto ja kirjanpito ( sekä huomionosoitukset ja pankkikulut)      
Kulut     -     1 500,00 € -      1 483,02 € -     1 500,00 €
Yhteensä     -     1 500,00 € -      1 483,02 € -     1 500,00 €
           
Varsinainen toiminta     -   11 000,00 € -         424,25 € -   10 500,00 €
           
Varainhankinta          
Jäsenmaksut         10 000,00 €      10 112,50 €        9 500,00 €
Yhteistoimintajäsenten vuosimaksut            1 000,00 €          1 000,00 €
          11 000,00 €        10 500,00 €
TULOS ENNEN RAHOITUSERIÄ                       -   €        9 688,25 €                   -   €