HeLVI:n jäsenmaksut vuonna 2016

  • Varsinaiset jäsenet: 105 €, josta SuLVI:n osuus 80 € ja HeLVI:n osuus 25 €
  • Opiskelijajäsenet: 0 €, josta SuLVI:n osuus 0 € ja HeLVI:n osuus 0 €
  • Vakinaisen jäsenen jäsenmaksu * 40 €
    *koskee vain nykyisiä vakinaisia jäseniä. Vakinaisia jäsenyyksiä ei enää jatkossa myönnetä, vaan ne korvataan alla mainituin alennusmenettelyin.

JÄSENMAKSUJEN ALENNUKSET

  • Jäsenyhdistyksen jäsen, joka on yhtäjaksoisesti maksanut jäsenmaksuaan 35 vuotta ja on lisäksi täyttänyt 65 vuotta, voi anoa SuLVIn hallitukselta SuLVIn jäsenmaksun puolitusta.
  • Jos samassa postiosoitteessa asuu avio-/avopuolisot, joista molemmat ovat SuLVIn jäsenyhdistyksen jäseniä, voi toinen heistä anoa SuLVIlta perhejäsenyyttä. Perhejäsenyys on puolet varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta. Alennettuun jäsenmaksuun ei kuulu jäsenetuna Talotekniikka-lehti.

Tervetuloa aktiivijäseneksi Helsingin LVI-yhdistykseen!